Visie

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

De gemeente Coevorden heeft op het gebied van verbonden partijen de volgende visie:
De gemeente streeft naar het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke taken op basis van samenwerking met een adequate regiefunctie, waarbij de sturingselementen zoals transparantie, kaderstelling, verantwoording en controle voldoende gewaarborgd zijn.

Op het gebied van verbonden partijen formuleren we de volgende doelstellingen:
    1. waarborgen van de juiste besteding van de publieke gelden;
    2. het afdekken c.q. vermijden van risico’s;
    3. uitvoeren van taken volgens de overeengekomen kwaliteitseisen.